โฟมกันกระแทก

 

LLDPE Linear low density polyethylene

เป็น PE ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นตรง คุณสมบัติจะอยู่ระหว่าง  LDPE และ HDPE 
แต่จะนิ่มและเหนียมากกว่า LDPE และ HDPE ได้รับการแปรรูปเป็นฟิล์มถึง 65% เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการหีบห่อ 
เช่นใช้ทำเป็นฟิล์มหดรัด (shrink film)  ฟิล์ม ฟิล์มยึด ฟิล์มพันพาเลท รัดรูป (streth film)  
ถุงบรรจุสิ่งของที่มีน้ำหนักสูง  ถุงบรรจุเสื้อผ้า , ถุงบรรจุอาหารแช่แข็ง  การแปรรูปนอกจากในรูปของฟิล์ม
แล้วก็ยังมีการนำ LLDPE มาทำท่อน้ำ เคลือบสายไฟ และสายเคเบิ้ล และของเด็กเล่น   

 

สมบัติทั่วไป-General Properties

สมบัติทางด้านอุณหภูมิ-Temperature Properties

โครงสร้าง-STRUCTURE: Cr

ความหนาแน่น-SPECIFIC DENSITY: 0.92

อัตราการดูดซับน้ำ-WATER ABSORBTION RATE 
(%) : 0.01

อุณหภูมิที่เสียรูป-DEFLECTION TEMPERATURE (deg. F)
- @ 66 psi: 113
- @ 264 psi: 95
อุณหภูมิการใช้งาน-UTILIZATION TEMPERATURE (deg. F)
- min: -55
- max: 170
จุดหลอมเหลว-MELTING POINT (deg. F): 250
สัมประสิทธิ์การขยายตัว-COEFFICIENT OF EXPANSION: 0.00014

สมบัติเชิงกล-Mechanical Properties

สมบัติทางด้านไฟฟ้าและอื่นๆ-Electrical Properties and Others

การยืดตัว-ELONGATION (%): 700
การทนแรงดึง-TENSILE STRENGTH (psi): 2000
การทนแรงอัด--COMPRESSION STRENGTH (psi): 1600
การทนแรงกด-FLEXURAL STRENGTH (psi): 1900
ความทรงรูปในแนวแรงกด-FLEXURAL MODULUS (psi): 70000
การทนแรงกระแทก-IMPACT (IZOD ft. lbs/in): NB
ความแข็งที่ผิว-HARDNESS: SD52

DIELECTRIC STRENGTH (kV/mm): 
ความโปร่งแสง-TRANSPARENCY: T
การทนทานต่อยูวี-UV RESISTANCE: P
การทนต่อสารเคมี-CHEMICAL RESISTANCE
กรด-ACIDS: G
ด่าง-ALKALIS: E
ตัวทำละลายโซลเวนท์-SOLVENTS: E

Visitors: 15,803